10ο Διοικητικό Συμβούλιο


Στην Αμαλιάδα την Δευτέρα 11/05/2020 και ώρα 20:15 στο ισόγειο του Μουσείου Μπελογιάννη της Αμαλιάδας, θα πραγματοποιηθεί το 10ο Δ.Σ. του Συλλόγου. Τα θέματα είναι:
Συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας
Ενημέρωση για το λογαριασμό του Συλλόγου.
Άλλα τρέχοντα θέματα.
Τα μέλη είναι:
Παπαδάκος Ανδρέας
Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα
Χουζούρης Ιωάννης
Λιακόπουλος Ιωάννης
Λυμπέρης Ιωάννης
Παπαγεωργακόπουλος Περικλής
Σιαψάλης Νικόλαος
Με παρουσία των έξι (06) μελών του Συλλόγου και πλειοψηφία συνεχίστηκε η συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση προσήλθε λόγω του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας κ. Τσαούσης Κων/νος και η Αντιπρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Γιάννα Σταυροπούλου
Έγινε διαλογική συζήτηση για τα παρακάτω θέματα:
Όσον αφορά το πρώτο θέμα έγινε εκτεταμένη συζήτηση αναφορικά με τα διαχρονικά προβλήματα του Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Τσαούσης Κων/νος ανάφερε τα προβλήματα και έδωσε πληροφορίες για τη συνάντηση της ίδιας μέρας το μεσημέρι με παράγοντες της Αμαλιάδας που εμπλέκονται στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας για τις ενέργειες που έγιναν και θα γίνουν για το μεγάλο θέμα των Παθολογικών κλινικών. Επίσης για τα άλλα θέματα συνεργασίας με το Σύλλογο είναι ανοικτός, αλλά βλέπει δύσκολο στο υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο να συνεργαστούν οι ιδιώτες Ιατροί στην Αμαλιάδα να υπηρετήσουν στην Ν.Μ. Αμαλιάδας. Έγιναν τοποθετήσεις από όλα τα μέλη ανοικτά και με διάφορες συγκλίσεις και αποκλίσεις και αποφασίστηκε η από κοινού αγωνιστική δράση όλων των φορέων. Αποφασίστηκε να βγει Δελτίο τύπου, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του ΔΣ, για τα προβλήματα στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Αμαλιάδας
Ανακοινώθηκε η δημιουργία λογαριασμού και η έναρξη λειτουργία του.
Υπογραφές μελών που συμμετείχαν:
Παπαδάκος Ανδρέας

Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα

Λιακόπουλος Ιωάννης

Χουζούρης Ιωάννης

Σιαψάλης Νικόλαος

Παπαγεωργακόπουλος Περικλής

Copyright © 2020 - Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας