12ο Διοικητικό Συμβούλιο


Στην Αμαλιάδα σήμερα Παρασκευή 22/05/2020 και ώρα 20:15 στο ισόγειο του Μουσείου Μπελογιάννη της Αμαλιάδας, συνήλθε η δωδέκατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παπαδάκου με θέματα:
Ιστοσελίδα
Εγγραφές Μελών
Θέματα Λογιστή
Άλλα θέματα.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:
Παπαδάκος Ανδρέας
Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα
Χουζούρης Ιωάννης
Λιακόπουλος Ιωάννης
Λυμπέρης Ιωάννης
Παπαγεωργακόπουλος Περικλής
Σιαψάλης Νικόλαος
Με παρουσία των πέντε (05) μελών του Συλλόγου, αφού διαπιστώνεται τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό πλειοψηφία ξεκινά τη συνεδρίασή του.
Έγινε γενική ενημέρωση και για τα τρία (03) πρώτα θέματα του Δ.Σ. παρουσία των κ.κ. Νικολόπουλου Νικολάου και στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης του Διονυσίου Τσερεγγούνη, που με τις τοποθετήσεις τους διευκρίνισαν θέματα τραπεζικά και ιστοσελίδας ο πρώτος και λογότυπου ο δεύτερος. Επίσης συζητήθηκε το θέμα των προέδρων των κοινοτήτων του Δ. Ήλιδας και των νέων γραφείων.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.
Υπογραφές μελών που συμμετείχαν:
Παπαδάκος Ανδρέας

Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα

Λιακόπουλος Ιωάννης

Χουζούρης Ιωάννης

Παπαγεωργακόπουλος Περικλής

Copyright © 2020 - Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας