13ο Διοικητικό Συμβούλιο


Στην Αμαλιάδα σήμερα Τρίτη 29/07/2020 και ώρα 21:00 στα γραφεία Ανδρέα Παπαδάκου επί της οδού Δημοκρίτου 3 στην Αμαλιάδα, συνήλθε η δέκατη τρίτη συνεδρίαση, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 22/07/2020 και αναβλήθηκε λόγω πολλών υποχρεώσεων των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παπαδάκου με θέματα:
Οικονομικός απολογισμός έως τη σημερινή συνεδρίαση.
Παρουσίαση Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της.
Παρουσίαση δημιουργικών.
Φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2019.
Άλλα θέματα.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:
Παπαδάκος Ανδρέας
Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα
Χουζούρης Ιωάννης
Λιακόπουλος Ιωάννης
Λυμπέρης Ιωάννης
Παπαγεωργακόπουλος Περικλής
Σιαψάλης Νικόλαος
Με παρουσία των έξι (06) μελών του Συλλόγου, αφού διαπιστώνεται τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό πλειοψηφία ξεκινά τη συνεδρίασή του.
Όσον αφορά το πρώτο θέμα έγινε αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών του Συλλόγου. Σήμερα στο λογαριασμό της ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπάρχουν τα χρήματα των 3351,37€ τα οποία έχουν προκύψει ως εξής:
Έσοδα: (3554,97€)
Α) 1425€ (2019)
Β) 1000€ Ανδρέας Παπαδάκος
Γ) 570€ συνδρομές μελών κοιν. Αμπελοκάμπου (350€ + 70,4€ Δύο (02) καταθέσεις – (100 hosting + 49,6€ εξ. Domain βλέπε έξοδα παρακάτω )
Δ) 100€ συνδρομή μέλους Συλλόγου Γυναικών Αμαλιάδας
Ε) 459,97€ δωρεά – συνδρομή Β.Π.
Έξοδα: (203,6€)
Α) 100€ hosting site
Β) 20€ έξοδα Νομιμοποίησης από τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γ) 49,60€ έξοδα domain name fnamaliadas.gr και 26220.gr
Δ) 30€ έξοδα από τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ε) 4€ έξοδα έμβασμα ΠΕΙΡΑΙΩΣ των (459,97€ κατάθεση Β.Π.)
Προς τα αναφερόμενα παραπάνω καταθέτονται τα στοιχεία των καταθέσεων και του extrail της ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα έγινε εκτενής παρουσίαση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας HYPERLINK "http://www.fnamaliadas.gr" www.fnamaliadas.gr και του HYPERLINK "http://www.26220.gr" www.26220.gr με το δημιουργικό και τον προγραμματισμό από τον Χαράλαμπο Κοντοπανάγο, ο οποίος δίνει όλα τα στοιχεία και τα δικαιώματα στο Σύλλογό μας, με την απαραίτητη πρόσθετη ενέργειά του να προγραμματίσει τις Εγγραφές και τις Δωρεές, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και να πληρωθεί 1000€ για τις υπηρεσίες του. Θα υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των 2 μερών για την παραχώρηση των δικαιωμάτων του δημιουργικού του site.
Όσον αφορά το τρίτο θέμα, έγινε παρουσίαση του Λογότυπου, των επιστολόχαρτων, των καρτών, της μπροσούρας, του μπλοκ εισπράξεως και της πινακίδας του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Το δημιουργικό του λογότυπου το ανάλαβε ο Διονύσιος Τσερεγγούνης, ο οποίος πληρώθηκε με δωρεά από τον πρόεδρο κ. Ανδρέα Παπαδάκο, και ανάφερε ρητά οτι θα υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των 2 μερών για την παραχώρηση των δικαιωμάτων του δημιουργικού του λογοτύπου. Επίσης αποφασίστηκε να δημιουργηθεί video για τη δημιουργία του Λογοτύπου. Όσον αφορά τα δημιουργικά πληρώθηκαν με δωρεά από τον πρόεδρο κ. Ανδρέα Παπαδάκο και φτιάχτηκαν από την Ζαφειρόπουλο Γεώργιο. Η εκκρεμότητα των δημιουργικών είναι η κάρτα μέλους.
Όσον αφορά το τέταρτο θέμα έχει αποφασιστεί να είναι λογιστής του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας ο κ. Γιάννης Τασσόπουλος ο οποίος θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση της πρώτης φορολογικής δήλωσης. Επίσης ο πρόεδρος κ. Ανδρέας Παπαδάκος ανέφερε ότι με το τελείωμα των εκκρεμοτήτων των δημιουργικών και της φορολογικής δήλωσης θα παραχωρήσει για 3 χρόνια τα γραφεία επί της οδού Δημοκρίτου 3 στην Αμαλιάδα στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας με μηνιαίο μίσθωμα 1€ συμβολικό ποσό. Επίσης κάθε είδους έξοδα λειτουργίας του γραφείου, 2 τηλέφωνα, ΔΕΗ, κοινόχρηστα, νερό, ασφάλεια γραφείων κλπ, θα καλυφθούν από τον ίδιο τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Ήδη έχουν προβλεφτεί έπιπλα και τεχνολογικός εξοπλισμός που παραχωρείται για χρήση στους ανθρώπους του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Γι’ αυτά τα θέματα θα υπογραφεί μισθωτήριο και παραχωρητήριο με την επιμέλεια του λογιστή και του προέδρου του Συλλόγου κ. Ανδρέα Παπαδάκου.
Με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών αποδέχτηκαν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις και εξουσιοδοτήθηκαν αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες τους τα μέλη να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί φέτος Γενική συνέλευση λόγω των νόμων για την πανδημία Covid-19.
Δεν αναφέρθηκαν άλλα θέματα και λύεται η συνεδρίαση.

Υπογραφές μελών που συμμετείχαν:
Παπαδάκος Ανδρέας

Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα

Λιακόπουλος Ιωάννης

Χουζούρης Ιωάννης

Παπαγεωργακόπουλος Περικλής

Σιαψάλης Νικόλαος

Copyright © 2020 - Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας