Skip to main content

Όροι χρήσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας www.fnamaliadas.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Επισημαίνουμε οτι το site www.26220.gr οδηγεί στο site www.fnamaliadas.gr, και θεωρείται ως ίδια διεύθυνση.

Ο Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του να είναι πλήρεις και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεώς της και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή / και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας ως Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτόν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και του κοινωφελούς ιστότοπου www.fnamaliadas.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.fnamaliadas.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκεπτών / χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες δικαίου είτε του εσωτερικού είτε του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/ και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή / και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στην ιστοσελίδα www.fnamaliadas.gr  ή σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr  αποδέχονται ότι δε θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Τροποποίηση Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας

 Ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας  αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την παρούσα ιστοσελίδα κοινωφελούς χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, Ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας κοινωφελούς χαρακτήρα.

Εφαρμοστέο δίκαιο / αρμοδιότητα και λοιποί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων της παρούσας ιστοσελίδας. Καμία τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσεως της ιστοσελίδας του συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών ενσωματωθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr .

Όροι χρήσης ηλεκτρονικών εγγραφών και χορηγιών

Εισαγωγή

Το https://www.fnamaliadas.gr είναι το site κοινωφελούς χαρακτήρα ηλεκτρονικών εγγραφών και δωρεών μέσω του διαδικτύου του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας που είναι Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με Α.Φ.Μ. 997211533, Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, τηλ. 2622022999 e-mail: syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com και εδρεύει στην Αμαλιάδα Ηλείας, οδός Δημοκρίτου 3, στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο site μας για την εγγραφή ή τη χορηγεία σας περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του μενού Εγγραφές Μελών και Χορηγίες προς το Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτή της ιστοσελίδας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.fnamaliadas.gr  συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς, καθώς και την δέσμευσή σας. Επομένως, εάν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

1. Όροι
Ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του
site www.fnamaliadas.gr, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Συνεπώς είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά διαστήματα, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή κατάρτισης της αίτησης και είναι οι εφαρμοστέοι κάθε φορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2622022999, e-mail: syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες
Ο Σύλλγος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του
www.fnamaliadas.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το υπομενού Εγγραφές Μελών και Χορηγίες των υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη, στα πλαίσια της καλής πίστης, τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή κατόπιν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας, σε διόρθωση των οποίων δικαιούται να προβαίνει ο Σύλλογος οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Περιορισμός ευθύνης
α. O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα
www.fnamaliadas.gr . Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
β. Ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση εγγραφών ή χορηγιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου β του όρου 10. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή εγγραφής - χορηγιών). O επισκέπτης/χρήστης του
site www.fnamaliadas.gr  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
γ. Επίσης, ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των εγγραφών και των χορηγιών, στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το site www.fnamaliadas.gr  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των μενού Εγγραφές Μελών και χορηγίες, αλλά θα ενημερώνει τους πελάτες/χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
δ. Το site www.fnamaliadas.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
ε. Σε καμία περίπτωση το
site www.fnamaliadas.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
α. Αυτή η ιστοσελίδα www.fnamaliadas.gr, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
β. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
γ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας ως Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα
www.fnamaliadas.gr ως Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Χρήση της ιστοσελίδας μας
Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ειδικότερα, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του
www.fnamaliadas.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ως ισχύει κάθε φορά.
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/ και υποβάλλοντας εγγραφή μέλους ή / και χορηγίας μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:
α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή και αιτήσεις εγγραφών ή και χορηγιών.
β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες αιτήσεις εγγραφών ή και εγγραφών. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια αίτηση έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/ και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την εγγραφή σας ή και τη χορηγία σας..

6. Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας
www.fnamaliadas.gr  δηλώνουν ρητά ότι είναι άνω των 18 ετών και συμφωνούν και αναλαμβάνουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του site www.fnamaliadas.gr του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με την υποβολή της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας
www.fnamaliadas.gr  αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν τo site www.fnamaliadas.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ή/και προσβολή των χρηστών ηθών και των κοινωνικών αξιών, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

7. Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου) και στην περίπτωση που –όπως εδώ - ο σκοπός είναι κοινωφελής, διότι προορίζεται για τις δράσεις μας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη /μέλος στον Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωση, αλλαγή ή τη μερική/ ολική διαγραφή τους. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο επικοινωνίας 2622022999 ή απευθυνθείτε σε εμάς μέσω του e-mail μας
syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το site www.fnamaliadas.gr του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε γνωστοποίησή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση το
site www.fnamaliadas.gr  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος ή ως χορηγός χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας, καθώς και για την αποστολή τυχόν ενημερωτικών υλικών με τις δράσεις και εκδηλώσεις μας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
α. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του
www.fnamaliadas.gr  και προκειμένου να κάνετε εγγραφή μέλους ή και χορηγία, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τις δράσεις μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας κλπ.). Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης, λεπτομέρειες σχετικά με κάποια υπηρεσία που έχετε ζητήσει. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.fnamaliadas.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση άρνησή σας, να πληροφορείστε για τις νέες δράσεις μας ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, δεσμεύεται να μην σας προωθεί ενημερωτικά μηνύματα και να μην επικοινωνεί με οποιονδήποτε τρόπο μαζί σας για ενημερωτικούς/πληροφοριακούς σκοπούς.
β. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη για την οποία αυτός εξουσιοδοτεί το
www.fnamaliadas.gr  ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, καθώς και η συλλογή - καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του χρήστη από το μενού εγγραφές μελών ή και χορηγίες του sitewww.fnamaliadas.gr γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εξυπηρέτησης της συναλλαγής την οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει ο χρήστης και με σκοπό την εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από τις επιλεγμένες συναλλαγές.
γ. Το
sitewww.fnamaliadas.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
δ. Ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και το site www.fnamaliadas.gr δεν ευθύνεται απέναντι στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα ή τον χρήστη της ιστοσελίδας σε περίπτωση που γίνει χρήση της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς την ευθύνη για τον έλεγχο της κάρτας αλλά και για την άμεση ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας για τυχόν παράνομη χρήση ή κλοπή της κάρτας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχει ο χρήστης.
ε. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, ως ισχύει κάθε φορά.

9. Κατάρτιση αίτησης εγγραφής μελών ή και χορηγιών
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία, παρά μόνο όταν η αίτησή σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την αίτησή σας, της εγγραφής μέλους ή και χορηγιών και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Όλες οι αιτήσεις εγγραφών ή και χορηγιών τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σ’ εσάς ενός e-mail . Η σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών, θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα, όταν σας στέλνουμε την επιβεβαίωση αυτής.


Απόρριψη Παραγγελίας
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε υπηρεσία ανά πάσα στιγμή ή/ και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις αιτήσεις εγγραφών ή και χορηγιών που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας αίτησης εγγραφής μέλους ή και χορηγίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση εγγραφής μέλους ή και χορηγίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια.
Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν υπηρεσιών από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας αίτησης εγγραφής μέλους ή και χορηγίας αφότου σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση.

10. Υπαναχώρηση / Επιστροφή εγγραφών - χορηγιών
α. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την εγγραφή ή και τη χορηγία μέσω της σύμβασης υπηρεσιών όπως περιγράφεται παραπάνω εντός προθεσμίας 2 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε την αποδοχή του
e-mail μας κατά την αίτησή σας για εγγραφή μέλους ή και χορηγία.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως (αποστολή στο
fax 2622023000) ή και ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας) .
Κατόπιν παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, Ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας θα σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε από εσάς το αργότερο εντός 4 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή σας.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης δεν επιστρέφονται οι τυχόν δαπάνες εξόδων των υπηρεσιών εγγραφής ή και χορηγίας.
Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός από την περίπτωση πληρωμής με φυσική παρουσία. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει το Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, για τα ακριβή στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και του ιδρύματος που τηρεί αυτόν. Ειδικά την περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας και εφόσον μέχρι την υπαναχώρηση έχει καταβληθεί στο
www.fnamaliadas.gr  το τίμημα από την Τράπεζα, ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την επιμέρους σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το site www.fnamaliadas.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

11.Τρόποι Πληρωμής
Εγγραφές Μελών:

α υποψήφια μέλη μπορούν να εγγράφονται με ετήσια πληρωμή 10€ με 3 τρόπους:

Α) Με φυσική παρουσία στα γραφεία μας, Δημοκρίτου 3 Αμαλιάδα. Η εγγραφή πραγματοποιείται με συμπλήρωση απόδειξης είσπραξης και συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

Β) Με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής (e-banking, έμβασμα) καταθέτοντας στο λογαριασμό IBAN: GR0301725160005516099568121 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και αποστολή της κατάθεσης στο e-mail του συλλόγου, syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο site www.fnamaliadas.gr ή στα γραφεία μας.

Γ)Με πληρωμή σε υποκατατάστημα τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καταθέτοντας στο λογαριασμό IBAN: GR0301725160005516099568121 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και αποστολή της κατάθεσης στο e-mail του συλλόγου, syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο site www.fnamaliadas.gr ή στα γραφεία μας.

Φόρμα εγγραφής

Ημ. αίτησης..................... /..... /20......

Χρηματικό ποσό:………………….        Απ. είσπραξης ή Καταθετήριο: Αρ. ………………

Επώνυμο ...........................................        Όνομα .....................................................................

                                                                               

Όνομα Πατέρα ..................................      Τόπος κατοικίας........................................................

Τρόποι επικοινωνίας:

Τηλ:…………………………………..                  E-mail……………………………...

Χορηγίες Συλλόγου

Οι χορηγοί χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Gold (Επιχορηγήσεις ποσών 10.000 € και άνω)

2. Platinum (Επιχορηγήσεις ποσών 1.000€ - 10.000 €)

3. Silver (Επιχορηγήσεις ποσών 500€ -1.000€)

4. Χορηγοί - μέλη (Επιχορηγήσεις ποσών 10€ - 500€)

Οι χορηγοί μας θα ανακοινώνονται επίσημα από το Σύλλογό μας ως ένδειξη προσφοράς, Αλληλεγγύης και συμβολισμού προς την ελληνική και παγκόσμια κοινωνία.

Η χορηγία πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

Α) Με φυσική παρουσία στα γραφεία μας, Δημοκρίτου 3 Αμαλιάδα. Η χορηγία πραγματοποιείται με συμπλήρωση απόδειξης είσπραξης και συμπλήρωση της φόρμας χορηγίας.

Β) Με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής (e-banking, έμβασμα) καταθέτοντας στο λογαριασμό IBAN: GR0301725160005516099568121 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και αποστολή της κατάθεσης στο e-mail του συλλόγου, syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της φόρμας χορηγίας στο site www.fnamaliadas.gr ή στα γραφεία μας.

Γ)Με πληρωμή σε υποκατατάστημα τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καταθέτοντας στο λογαριασμό IBAN: GR0301725160005516099568121 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και αποστολή της κατάθεσης στο e-mail του συλλόγου, syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της φόρμας χορηγίας στο site www.fnamaliadas.gr ή στα γραφεία μας.

ΦΟΡΜΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Τόπος: ……………    Ημερομηνία ………/.…./20….         

Ο/ Η υπογράφων /ουσα  ….……………………………………………….του………………….

κάτοικος……………………..επιχορηγώ στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας (Σ.ΦΙ.Ν.Α.) το ποσό των .....................     στις  …/…/20… , με την κατάθεση χρημάτων:

α) Στον/στην .................................................. με αρ απόδειξης είσπραξης: ….. ...........

β) Με ηλεκτρονικό τρόπο (e-banking, έμβασμα)  καταθέτοντας στο λογαριασμό IBAN: GR0301725160005516099568121 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας

γ) Με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας στις ..../..../20.... IBAN: GR0301725160005516099568121, Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσομοκείου Αμαλιάδας, στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αρ. καταθετηρίου:.................

Ο/Η  αιτών / αιτούσα:

Υπογραφή:

Όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Η αίτηση συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του χρήστη της ιστοσελίδας. Κάθε τραπεζική χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι πληρωτέα από τον χρήστη που πραγματοποιεί τη συναλλαγή. Επιπρόσθετα, ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την αίτηση ή την εκτέλεσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αιτών, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.fnamaliadas.gr

13 ΑΙΤΗΣΗ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

α. Παραλαβή αίτησης:
Με το που ολοκληρώνεται η αίτησή σας, σας εμφανίζεται στο e-mail σας  ο αριθμός εισερχομένου αίτησης εγγραφών ή και χορηγίας του Συλλόγου. Θα σας αποστείλουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της αίτησής σας.
β. Ολοκλήρωση αίτησης
Η ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής μέλους ή χορηγίας πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών με αποστολή στο
e-mail σας ολοκλήρωσης της αίτησής σας.

 14. Καθυστέρηση αίτησης

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
α. Με εισήγηση του Προέδρου του Συλλόγου Φίλων του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας και απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, όπου περιγράφονται οι επιφυλάψεις και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού όπως είναι ααναρτημένο στο
sitewww.fnamaliadas.gr.   

β. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην αίτησή σας, είτε σε σχέση με την υπηρεσία) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

15. Επίλυση διαφορών
α. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία, η πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρέχει πληροφορίες είναι https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς ΕΕΔ είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr), β) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) (http://www.europeanresolution.com) και γ) η DR POINT ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR POINT) (http://www.adrpoint.gr). Επισημαίνεται ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθείτε στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να μας έχετε προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά σας είτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2622022999 είτε στο e-mail
syllogosnosokomeioamaliadas@gmail.com  ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας www.fnamaliadas.gr προς εξεύρεση λύσης.
β. Με την παρούσα αναφορά θεωρείται ότι το
sitewww.fnamaliadas.gr του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας παρέχει, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την επίλυση διαφορών και είναι κατά δήλωση του πάντα πρόθυμο να κάνει χρήση των ΕΕΔ και της ΗΕΔ, αν και εφ’ όσον κριθεί αδύνατη η επίλυσή τους με τους χρήστες της ιστοσελίδας του.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο
α. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της ιθαγένειας του χρήστη-επισκέπτη, διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μόνον και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. Κάθε επίδοση στα πλαίσια δικαστικής διένεξης ή αναγκαία επικοινωνία του
site www.fnamaliadas.gr  με τον χρήστη/επισκέπτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης / επισκέπτης κατά την εγγραφή του ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνία του με το Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας . Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία ή δικαίωμα αποζημιώσεως που ορίζει ο νόμος, καθώς ο Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά οποτεδήποτε σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χρήσιμο για την διαφύλαξη των συμφερόντων του.
β. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση ακυρωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, κατά το μέρος που δεν ακυρώνεται παραμένει ισχυρή, δεσμευτική και εφαρμοστέα.

17. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
Οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα σας παραπέμψουν σε άλλες ιστοσελίδες. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του
site www.fnamaliadas.gr  και του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. To site www.fnamaliadas.gr δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το site www.fnamaliadas.gr σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας.

Με το παρόν δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου/προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας του Συλλόγου Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας www.fnamaliadas.gr